Friske økologiske æg

Økogårdens produktion af økologiske æg er baseret på racen Isa Brown, en amerikansk race med et stort potentiale i ægproduktionen. Hver høne producerer op mod 300 æg årligt.

Økogården sælger friske økologiske æg ved stalddøren. Hvis du ønsker personlig betjening kan klokken ved bryggersdøren benyttes.

Isa Brown hane Isa Brown høne

Økogårdens hønsepark er på over 1200 kvadratmeter græsareal, hvor vore 30 høns græsser og tilfører æggene en fantastisk smag og en blomme så gul som en rigtig æggeblomme skal være.

Til sammenligning, så skal traditionelt økologisk hønsebrug lovmæssigt afsætte 4 kvadratmeter pr. høne. Vi afsætter mindst 40 kvadratmeter pr. høne, hvilket giver hønsene bevægelsesfrihed og arealet rig mulighed for at restituere efter hønsenes færden.

Og for at få en kontrolleret hakkeorden, så bliver flokken ikke større end de ca. 30, som vi har nu. Bliver flokken større går det ud over ægproduktionen og hønsenes trivsel.